Ampliarem el personal d’atenció al soci i l’equip acadèmic per atendre els compromisos amb els socis. Millorarem les seves condicions laborals i econòmiques, augmentant la retribució vinculada a la productivitat i la satisfacció dels socis. Seleccionarem i formarem l’equip de persones amb criteris professionals. Ajustarem els equips i l’organigrama d’acord amb la vocació social, musical i cultural de cadascun.