Lespai Orfeó Català és una propietat privada oberta als veïns i integrada en el barri. Un espai que sintegra en lentorn, respectuós amb el veïnat i que col·labora amb els veïns. Una Associació que participa de la vida del barri.